You are here:

Internships in the Valley

About Internships in the Valley

Start je carrière met een stage in Silicon Valley

Tot 20 december kunnen Master en PhD studenten zich aanmelden voor Internships in the Valley. Een samenwerkingsproject van alle Nederlandse universiteiten, VSNU en het Nederlands consulaat-generaal in San Francisco. Samen met een Talent Committee en 5000 Nederlandse alumni die wonen en werken in de regio, wordt een interessant portfolio aan stagebedrijven opgebouwd.

Ligand Pharmaceuticals, Zymergen, Arcadis, DuPont, Chrysalix, Parsley, Atomwise en Tellus hebben zich reeds bevestigd als stagebedrijf, meer zullen de komende maanden volgen. Het uiteindelijke doel van het programma is om jaarlijks 50 matches te maken tussen Nederlands Master en PhD talent en innovatieve startups en bedrijven in the Valley

 

Wie worden gezocht?

Studenten uit alle studierichtingen zijn welkom om zich aan te melden. Het is vooral belangrijk dat je:

  • Aantoonbaar ondernemend, proactief en innovatief bent;
  • Affiniteit hebt met ondernemerschap, data wetenschap, technologie en/of innovatie;
  • Op dit moment ingeschreven bent als Master of PhD student aan een Nederlandse universiteit, of minder dan een jaar geleden bent afgestudeerd.

Bij de selectie zal voorkeur worden gegeven aan studenten die gemiddeld een 7 staan of hoger en die in hun CV aantoonbaar ervaring hebben met ondernemerschap.

Wat kun je verwachten?

Internships in the Valley is er voor je van begin tot eind. We ondersteunen bij een soepele J-1 visa procedure in samenwerking met the Netherland-America Foundation en helpen je bij het vinden van huisvesting en het voorbereiden op leven en wonen in de USA en de Amerikaanse werkcultuur.

Kijk op de site voor meer informatie en hoe aan te melden, en hou InstagramFacebook en LinkedIn in de gaten voor updates van (nieuwe) stagebedrijven en interessante content over leven en werken in the Valley!

Je kunt je vragen ook mailen naar: internshipsinthevalley@vu.nl.

Launch your career with an internship in Silicon Valley

Until December 20, Master and PhD students are warmly invited to apply for Internships in the Valley! A collaborative effort of the consulate-general of the Netherlands in San Francisco, The Association of Universities in the Netherlands (VSNU) and the Dutch research universities. With the help of a Talent Committee and 5000 Dutch alumni that live and work in the Bay Area, a wide portfolio of interesting internship companies is getting created.

Ligand Pharmaceuticals, Zymergen, Arcadis, DuPont, Chrysalix, Parsley, Atomwise and Tellus have already confirmed their participation, more companies will follow over the next months. Ultimately, the program aims at 50 annual matches of talented Master and PhD students with innovative startups and companies in the Valley.

Wanted

Students from all fields of study are welcome to apply. However it is important that you are:

  • An innovative thinker, with a pro-active and can-do mentality;
  • Interested in entrepreneurship, innovation, data sciences and/or technology;
  • Currently enrolled as a Master of PhD student at a Dutch university, or graduated less than a year ago.

Students with a minimum GPA average of 7 or higher, and demonstrable entrepreneurial skills on their resume are preferred.

What to expect?

Internships in the Valley will be there for you all the way. We support with a smooth J-1 visa procedure in collaboration with the Netherland-America Foundation, and support with finding accommodation and preparations for living in the USA and getting acquainted with American business culture.

Check out www.internshipsinthevalley.nl for more information on how to apply and frequently asked questions. On our InstagramFacebook and LinkedIn we share updates from (new) internship companies and interesting content about life in the Valley!

 

.