You are here:

a.s.r.

Sector
Risk Management, Accountancy, Other, Consulting, Pension Fund, Realestate
Required language
English
Location
Utrecht

About a.s.r.

a.s.r. doet het

Het bestaansrecht van a.s.r. is mensen helpen. We helpen klanten bij het delen van risico’s en het opbouwen van vermogen voor later. Dit doen we met diensten en producten die niet alleen nú goed zijn voor klanten, maar ook op de lange termijn. En die altijd ontwikkeld zijn met toekomstige generaties in gedachten.

 

Verzekeraar met duurzame oplossingen

Bij a.s.r. vinden we het belangrijk om een waardevolle impact te hebben op de maatschappij. Bij alles wat we doen, denken we na over de vraag of dit houdbaar is voor de toekomst. We zijn een verzekeraar met duurzame oplossingen op meerdere gebieden. Zo beleggen we verzekerings- en pensioenpremies volgens ons duurzaam beleggingsbeleid (.pdf).

 

Voor onze klanten verzekeren we duurzame oplossingen, zoals groene daken en zonnepanelen. En we kijken voortdurend welke producten en diensten we verder kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld door duurzaam schadeherstel waarbij klanten kiezen voor herstellen in plaats van vervangen. En met de Verduurzamingshypotheek door verduurzaming bij onze hypotheken te financieren.

 

Wij willen een serieuze bijdrage leveren aan de energietransitie door investeringen te doen die hiervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld in wind- en zonneparken. En we zetten ons in voor de duurzame inzetbaarheid en financiële redzaamheid van (werkend) Nederland. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen duurzame keuzes kan maken. Voor nu, later en altijd.

 

Beleggen volgens ons duurzame beleggingsbeleid

a.s.r. wil bijdragen aan een duurzame, leefbare en werkbare samenleving. Met onze beleggingen kijken we daarom naar de impact op milieu, mens en de maatschappij en sluiten we omstreden activiteiten uit. Wil je hier meer over weten? Lees meer over de duurzame keuzes die wij maken bij onze beleggingen (.pdf).

 

Maatschappelijke impact

Als verzekeraar met duurzame oplossingen kiezen we er met onze producten voor bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken die leven in de samenleving en een relatie hebben met onze kernactiviteiten, zoals verzekeren en vermogensbeheer. We maken de grootste maatschappelijke impact op 3 kernthema’s:

 

  • Duurzaam wonen en leventoon
  • Vitaliteit en duurzame inzetbaarheidtoon
  • Financiële redzaamheid en inclusietoon

Helpen door te doen

Onze a.s.r foundation stimuleert medewerkers om zich naast hun werk in te zetten voor de maatschappij. Zo helpen collega’s maatschappelijke organisaties door hun handen uit de mouwen te steken met projecten rondom financiële redzaamheid.